Aarenes Semi-Aniline

Aarenes Semi-Aniline er et mykt og følsomt lær, lett pigmentert. Læret leveres i tykkelse 1,0-1,2 mm til bruk for møbler, bil, etc. Lærets naturlige karakter er ivaretatt.
 
TEKNISK SPESIFIKASJON 
Rivestyrke, DIN 533329  20 N/mm
Hefting  2 N/cm
Tykkelse                       -  1,0-1,2 mm
Gniekthet -våt 80x /4 

-tørr 500x /4

 
<-Tilbake