Informasjon om bedriften

Aarenes Lærfabrikk A/S må betraktes som en av de eldste, om ikke den eldste industribedrift i Flekkefjord. Garverivirksomheten startet allerede i 1853.

I dag er krympgarvet lær til vesker, møbellær og impregnert sko-overlær bedriftens viktigste produkter. Bedriften arbeider omtrent bare med skandinaviske råhuder, som betegnes som best i verden.

De ansatte har lykkes, med fordelen i sine gode råvarer, i å utvikle lærprodukter av høy kvalitet. Det produseres inntil 900 oksehuder pr. dag.

Produktene har godt ry på verdensmarkedet, og leveres for det meste til fabrikanter i USA og Europa.

Våre mest betydningsfulle kunder er: Dooney & Bourke Inc. og Sebago i USA, samt Hermes i Frankrike.

Eksportsalget utgjør over 90% av omsetningen.

Bedriftens maskinpark og tekniske utstyr er moderne og i god stand.

Alt lær blir testet i eget laboratorie og holder satte krav. Bedriften lager alle ønskelige farger.

Produksjon, lønn og regnskap styres via data.

Prosessvannet fra bedriften blir renset i eget kjemisk renseanlegg før det slippes ut på kommunalt nett.

Med andre ord er bedriften godt rustet til å møte fremtiden i en sterkt konkurransepreget bransje.

For ytterligere informasjon om bedriften, samt vår produksjon, vennligst kontakt Andreas Möller (aarenes@online.no)

 

                                                               <-Tilbake